Podpořte nás

V našich dílnách klademe důraz na preciznost práce, což vyžaduje velké úpravy pracovního prostředí. Abychom mohli naplnit poslání naší společnosti a vytvořit příjemné pracovní prostředí pro práci lidí, k nimž život nebyl laskavý, uvítáme Vaši pomoc v podobě:

  • finančního sponzorského daru (na vybavení dílny; provoz; speciální vybavení např. nastavitelné stoly s nastavitelným osvětlením, elektrické vozíky s elektrickým pohonem nebo stavební úpravy prostor; nájemné) 
  • dar službou (např. přeprava materiálu) 
  • zadání zakázek naší dílně 
  • odběr výrobků a služeb v rámci náhradního plnění

Výhody sponzorského příspěvku:

+ náklady na reklamu a propagaci jsou uznatelnými náklady
+ v plné výši se zahrnují do základu daně a tím se sníží základ daně

Nabízíme:

  • prezentaci Vaší společnosti na našich webových stránkách a prezentačních materiálech
  • uvedení ve výroční zprávě společnosti
  • za příspěvek nad 30 tis. Kč získáte od nás ručně malovanou "veselou poštovní schránku schránku"

Rádi se s vámi setkáme a najdeme ten nejlepší způsob oboustranně smysluplné spolupráce.

Pokud se rozhodnete nás podpořit prosíme o zaslání kontaktních údajů: jméno, adresa, datum narození, telefonické spojení, u práv. osob název firmy/IČ + adresa, e-mail). Každý dárce může určit konkrétní účel, na co bude dar využit. Připravíme dárcovskou smlouvu. Vzor dárcovské smlouvy  zde.

Číslo bankovního účtu je 5591188369/0800