Zakázky pro naši dílnu

Staňte se ZADAVATELEM ZAKÁZEK pro naši chráněnou dílnu

Naše chráněná dílna má volnou kapacitu pro zhotovení zakázek.
Hledáme firmu pro spolupráci při jednoduchých manuálních pracích, které provádí naši zaměstnanci, kteří jsou znevýhodněny na trhu práce, pro své zdravotní nebo psychické postižení. Nabízíme možnost jednodušší práce jako je například skládání, kompletování, balení, lepení, stříhání apod. 

Dále si u nás můžete uplatnit náhradní plnění. Organizace splňuje podmínku náhradního plnění o zaměstnávání osob se zdravotním postižením dle §81 zák. 435/2004 Sb.

Kontaktní osoba:
Libor Ušel, jednatel společnosti
tel.: 603 780 288
e-mail: info@tozaridime.cz